ජාන පැපරාසි උවදුර....


1970 - 80 දශකය ඇමෙරිකාවේ කැලිෆෝර්නියානු ප්‍රාන්තය මරණ  බියෙන් ත්‍රස්ථ කළ යුගයක් විය. මරණ 13කට මෙන් ම ස්ත්‍රී දූෂණ ගණනාවකට වග කිව යුතු දාම ඝාතකයෙක් නිදැල්ලේ ගොදුරු සොයමින් සිටියේ ය. මිනී මරුවාගේ වතගොත හරියට දැන නො සිටියෙන් පසුකාලීන ව ඔහුට Golden State Killer හෙවත් ගෝල්ඩන් ස්ටේට් මිනී මරුවා ලෙසින් අන්වර්ථ නමක් පටබැඳිණ. එක්තරා අපරාධ ස්ථානයක තිබී ඔහුගේ DNA සාම්පල සොයාගැනීමට ලැබුණත් ඒවායෙන් වර්තමානයේ මෙන් කාර්යක්ෂම ව පරතෙරට යාමට තරම් එකල තාක්ෂණය දියුණු මට්ටමක නො පැවතිණ. එවක FBI විමර්ෂණ අංශයට ලැබෙන DNA සාම්පල සැසඳීම සිදු වූයේ ඔවුන් විසින් ම එක් රැස් කරගනු ලැබූ අනෙකුත් DNA සාම්පල සමග පමණි.

 

 

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

 

නව කලාපය කියවීම සඳහා
epaper.upali.lk
වෙබ්‍ අඩවිය වෙත පිවිස නොමිලේ Register වන්න.

     
 
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services