විස්මයජනක පියාසැරියක රහස් හෙළි කරමින්,අලූතින් සිතියම්ගත වන මධ්‍යම ආසියානු පක්‍ෂි සංක‍්‍රමණික මාර්ගය...
 

පක්‍ෂි සංක‍්‍රමණය වූ කලී සියවස් ගණනාවක සිට ම මිනිස් වර්ගයා මවිතයට පත් කළ අතිශයින් ම චමත්කාරජනක වූ සංසිද්ධියක් වේ. ලොව පුරා පැතිරුණු දස දහසක් පමණ වූ පක්‍ෂි විශේෂයන් ගෙන් හතරෙන් එකක් පමණ ම යෙදෙන්නා වූ මේ වාර්ෂික චාරිකා, ප‍්‍රධාන වශයෙන් උතුරු සහ දකුණු අර්ධගෝලයන්හි ඉහළ දේශාංශවල සිට පහළ දේශාංශ කරා දිවේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ දේශාංශයන්හි තම අභිජනන භූමිවල ශීත ඍතුව ඇරඹෙත් ම වඩා සෞම්‍ය වූ උපනිවර්තන හා නිවර්තන කලාපයන්හි හිතකර දේශගුණයන් සහ සුලබ ආහාර සොයා මිලියන ගණනින් මොවුහු සංක‍්‍රමණයෙහි යෙදෙති.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services