මුහුණු ආවරණ පැළදීම අභියෝග හා විසඳුම්...
 

කොරෝනා වයිරසය නැවතත් අපේ රටට වින කරන්නට පටන් ගෙන තිබේ. මෙයට ප‍්‍රධාන හේතුව අපගේ ම නො සැලකිලිමත්කමයි. කෙසේ නමුත් දැන් වත් මුහුණු ආවරණ පැළඳීම, අත් සේදීම, මීටරයේ දුර පවත්වාගැනීම වැනි යහපත් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පුරුදු අත්‍යවශ්‍යයෙන් ම පිළිපැදීම කළ යුත්තේ තවදුරටත් මේ ප‍්‍රශ්නය ඔඩු දිවීම වැළැක්වීමට ය. කෝවිඞ් ආරක්ෂණ පිළිවෙත් අතරින් ඉතා වැදගත් එකක් ලෙස මුහුණු ආවරණ පැළඳීම පෙන්වා දිය හැකි ය.මුහුණු ආවරණ නො පැළඳීම හා එය නිසි පරිදි නො පැළඳීම අතිශය අවදානම් සහගත කටයුත්තකි.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services