අඳුරෙහි සැඟවුණු විස්‌මයජනක වනජීවිත ලොවෙන් සැඟව ජීවත් වන සිරිලක කඳුකර කළු කොටි...
 

වනසත්ත්ව චර්යා රටාවන් අධ්‍යයනය කිරීම යනු විධිමත් අයුරින් සිදු කළ යුතු පර්යේෂණාත්මක කාර්යයකි. මෙබඳු පර්යේෂණාත්මක කාර්යයක නියෑළුණු වනජීවී සංරක්‌ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂකයන් කණ්‌ඩායමකට සොබාදහමේ වැදගත් වූ සිදු වීමක්‌ අනාවරණය කරගැනීමට ඉකුත් දා අවස්‌ථාව උදා විය.

මෙතුවක්‌ අප රට තුළ ජීවත් වන බළල් පවුලේ විශාල ම සාමාජිකයා ලෙස අවිවාදිත ව පිළිගැනුණු කොටියාගේ ම කළු පැහැති සත්ත්වයකු (ප්‍රභේදයක්‌) පිළිබඳව අනාවරණය කරගැනීමට අදාළ වනජීවී පර්යේෂකයෝ සමත් වූ හ.


...

logo3.gif (702 bytes)

 

 

logo4.gif (427 bytes)

 

 

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services