දොළොස්‌ වසකින් පීපි හිනැහෙන නෙලූ අවසර ද යළිත් පූදීන්නට

බලන කන්ද කොටගල ඉස්‌මත්තේ ය

බඹර බදිති දෙවිදුගෙ මල් මත්තේ ය

එක බඹරෙන් පැනි කළයක්‌ ඇත්තේ ය

බඹර කැළේ දී නෑකම් නැත්තේ ය

බඹර කවි අතරේ ඇසෙන මේ ජන කවියට මූල බීජය වී ඇත්තේ කදුකර වනපෙත් ය. කදුකර වනපෙත් ආශ්‍රිත ව ව්‍යාප්ත ව ඇති නානා මාදිලියේ ශාක මල් දරන සමයන් අතරේ නෙලූ මල් පූදින වාරය යනු, වද බදින මී මැස්‌සන්ට, බඹර මැස්‌සන්ට හා දඩුවැල් මැස්‌සන්ට කාර්ය බහුල වන සමයකි. ඒ සමයට මැසි ගුමු - ගුමුව හාත්පස පරිසයේ ගැයෙන කවි බවට පත් වේ. තොරතෝංචියක්‌ නැති ව ඔබ - මොබ පියඹා යන මැසි සේනාවෝ යත මල් පිරී ඉතිරී යන පදුරු ගොමු පැණි බොන මැස්‌සන්ගේ සුලබ නවාතැන් බවට පත් වේත ආහාර සුලබ ය. එබැවින් ඔවුන්ගේ බෝ වීම ද යහපත් වේ. මවු ජනපදයෙන් නික්‌මී යන නව ජනපදවාසීන් එක රොත්තට අලුත් නිවහනක්‌ තැනීමට ඉසව්වක්‌ හොය හොයා යන දැකුම දකින සිතක නැඟෙන්නේ, අලස බව පරයා කාර්යශූර හැගීම් ය.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 
     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services