දරුවන්ට කුඩා වියේ සිට ම ව්‍යාපාරික දැනුම ලබා දීමේ වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයයෙන් ඉංජිනේරු විශේෂවේදී උපාධිය හදාරා යාන්ත්‍රික (Mechanical) ඉංජිනේරුවකු ලෙස කරළියට පැමිණෙන ආචාර්ය ජගත් පීරිස්‌, සිය ආචාර්ය උපාධිය හදාරන්නට වෙනස්‌ ම ක්‌ෂේත්‍රයක්‌ තෝරාගනී. ඒ ව්‍යාපාර පරිපාලන ක්‌ෂේත්‍රයයි. ඇමෙරිකා එක්‌සත් ජනපදයේ Phoenix විශ්වවිද්‍යාලයයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලන ආචාර්ය උපාධිය හිමි කරගන්නා ඒ මහතා දංකොටුව පෝසිලේන් රෝයල් ෆර්න්වුඩ් පෝසිලේන් හා ලංකා සෙරමික්‌ස්‌ යන ආයතනයන්හි ප්‍රධාන කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ (Managing Director, CEO) ලෙස වසර ගණනාවක්‌ කටයුතු කරන්නේ සාමාන්‍ය ඉංජිනේරුවරයකුට එහා ගිය ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ප්‍රවීණඉංජිනේරුවරයකු ලෙසින් ය. අනතුරුව Institution of Engineers හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා ලෙස කලක්‌ සේවය කරන ඒ මහතා අද වන විට ජාතික අපනයන ආයතනයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරයි

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services