ඩෙංගි නැසීමට දේශීය බැක්‌ටීරියාවක්‌ සොයාගනිමින් ලොව විශාලතම පාසල් විද්‍යා තරගාවලියේ දී විශිෂ්ටතා සම්මානයක්‌ හිමි කරගත් ඉඳුවර

හලාවත ආනන්ද ජාතික පාසලේ ඉගෙනුම ලබන කේ. ආර්. රුමාල් ඉඳුවර ශිෂ්‍යයා ඇමෙරිකා එක්‌සත් ජනපදයේ දී පවත්වන ලද 2018 ඉන්ටෙල් ජාත්‍යන්තර විද්‍යා හා ඉංජිනේරු සංදර්ශනයේ දී (Intel International Science & Engineering Fair) ක්‌ෂුද්‍රජීවී විද්‍යා කාණ්‌ඩයෙන් තෙවැනි ස්‌ථානය ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මාතාවට කීර්තියක්‌ ගෙන දීමට සමත් විය. වාර්ෂික ව ඇමෙරිකා එක්‌සත් ජනපදයේ දී පවත්වනු ලබන මේ ජාත්‍යන්තර තරගාවලිය සඳහා ලොව පුරා රටවල් 75කට අධික සංඛ්‍යාවකින් තරගකරුවෝ 1,800ක පමණ පිරිසක්‌ සහභාගි වෙති. මේ තරගාවලිය වඩාත් ම සුවිශේෂී වන්නේ එය ලොව පුරා පාසල් ළමයින් හට විවෘත ව පවතින විශාලතම ජාත්‍යන්තර විද්‍යා තරගාවලිය නිසාවෙනි. එවන් තරගාවලියකින් විශිෂ්ට සම්මානයක්‌ හිමි කරගනිමින් ලක්‌ මවට කීර්තියක්‌ ගෙන දීම සැබැවින් ම ඇගයිය යුත්තකි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services