කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ෙඩ්‍රාaන තාක්‌ෂණය

ශ්‍රී ලාංකීය විද්‍යාඥයන් විසින් අප රට තුළ සිදු කරනු ලබන පර්යේෂණ පිළිබඳ තොරතුරු මහජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීම අරමුණු කරගෙන මේ ලිපි පෙළ ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

වර්ෂ 2024 වන විට ලෝක ජනගහනය බිලියන 8 දක්‌වා ළඟා වන බවට ප්‍රක්‌ෂේපණය කර ඇත. දිනෙන් දින වැඩි වන මිනිස්‌ ජනගහනය සඳහා ආහාර සැපයීම මේ වන විට විශාල අභියෝගයක්‌ ව පවතී. 2050 වසර වන විට ආහාර පරිභෝජනය වර්තමානයේ දී මෙන් 70%කින් ඉහළ යන බව විශේෂඥයන් පවසයි. අද වන විටත් සැම නව දෙනකුගෙන් එක්‌ අයෙක්‌ කාලික සාගින්නෙන් පීඩා විඳියි. ඉහළ යන ජනගහනයට සාපේක්‌ෂ ව වගා කිරීමට ඇති භූමි ප්‍රමාණයන් පහත වැටීම ද ඉල්ලුමට සරිලන ලෙස ආහාර නිෂ්පාදනයේ දී මුහුණ පා තිබෙන ගැටලුවකි. තව ද නිරන්තර දේශගුණික වෙනස්‌ වීම් ද කෘෂි නිෂ්පාදනයට අභියෝග එල්ල කර තිබෙයි. මේ වාතාවරණය තුළ ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට නම් අනිවාර්යයෙන් ම තිරසාර කෘෂිකර්මාන්ත පුරුදු භාවිතයට යොදාගත යුතු වෙයි. මේ ගැටලුවට විසඳුම් සොයා යැමේ දී කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ද නවීන තාක්‌ෂණික මෙවලම් භාවිතයට පැමිණ තිබීම දක්‌නට ලැබෙයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services