දින දර්ශනය ඇරඹිය යුතු විද්‍යාත්මක දිනය ජනවාරි 01 නො වේ

ග්‍රෙගරියන් දින දර්ශනය (Gregorian calender) අනුගමනය කරන ලොව රාජ්‍යයන් රැසක බහුතර ජනතාව ජනවාරි මාසයේ ප්‍රථම දවසේ, 2018 නව වසරේ සම්ප්‍රාප්තිය සැමරූ ආකාරය ඔබ ජනමාධ්‍ය තුළින් අසන්නට, දකින්නට ඇති. ග්‍රෙගරියන් දින දර්ශනය බිහි වී ගත වූ ශතවර්ෂ සතරක පමණ කාලය පුරා ම ලොව ජනතාව නව වසරක උදාව සනිටුහන් කර ඇති. විදුසර පාඨක සහ ලේඛක සමූහය වශයෙන්, මේ වසරින් වසර ඉදිරියට යන නව වසරක උදාව සැමරුමේ යථාර්ථයක්‌ තිබේ ද නැද්ද යන්න පිළිබඳ ව විග්‍රහ කර බලමු.

ක්‍රිස්‌තු පූර්ව 45 වසරේ දී පමණ, එකල සිටි න්‍යායාචාර්යවරුන් ගේ සහාය ඇති ව ජුලියස්‌ සීසර් විසින් සම්පාදනය කරන ලද ජුලියන් දින දර්ශනය (Julian calender) විවිධ සංශෝධනවලට භාජන වී වසර 1582 දී ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ ග්‍රෙගරියන් දින දර්ශනය ලොව රාජ්‍යයන් රැසක ම භාවිතයට පත් විය.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services