සාමාන්‍ය පෙළ සමයේ දී වත් ශබ්ද දූෂණය පාලනය කරමු

අප දූ දරුවන් ලක්‍ෂ සංඛ්‍යාවක්‌ පෙනී සිටින අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඉතා ආසන්න ය. ඔවුන් ගේ යහපත වෙනුවෙන් අප ගමේ සැම ගෙන් මා කළ කාරුණික ඉල්ලීමක්‌ මෙසේ ය.

ගරු ස්‌වාමීන් වහන්සේලා සහ නෑදැ හිතවතුන් සැම ගෙන් කාරුණික ඉල්ලීමක්‌

2017 දෙසැම්බර් මාසයේ 12 දා සිට 21 දා දක්‌වා පැවැත්වෙන අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ගමේ දූ පුතුන් සැම ගේ ම අධ්‍යාපනික කටයුතුවලට බාධා වන සේ ශබ්ද ඝෝෂා නො කරන ලෙස ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ගුවන් විදුලි සහ ශබ්ද වාහිනී මගින් නිකුත් කරනු ලබන ඝෝෂාකාරී ශබ්ද, විශේෂයෙන් ම ඩෙසිබල් 60කට වැඩි ශබ්දවල අයහපත් බලපෑම් කීපයක්‌ තිබෙන අතර, පොත පත කියවන දූ දරුවන්ට ඉන් සිදු වන බාධාවන් පිළිබදව අපේ විශේෂ අවධානය යොමු විය යුතු යෑයි සිතමි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services